AKTUALNOŚCI

Arcona Property Fund kupuje portfel nieruchomości handlowych w Polsce

Fundusz inwestycyjny Arcona Property Fund N.V. („Fundusz”), działający na rynku nieruchomości komercyjnych Europy Środkowej, poinformował o wyznaczeniu nowych celów po zakupie portfela nieruchomości handlowych w Polce. W okresie najbliższych trzech do pięciu lat planuje wypracować roczną dywidendę na poziomie 8% i zwiększyć wolumen inwestycji do ok. 500 mln euro.

Fundusz zamierza zakupić portfel 11 centrów handlowych w 10 polskich miastach regionalnych za 25,9 mln euro netto. Wstępny dochód roczny netto z tych obiektów szacowany jest na ok. 2 mln euro. 31 października br. Fundusz poinformował o planowanej strukturze sfinansowania transakcji (zob. poniżej: „Harmonogram i struktura finansowania”).

Centra handlowe będące przedmiotem transakcji zostały wybudowane w latach 2001-2009 i znajdują się w Łodzi, Gdańsku oraz ośmiu innych dużych regionalnych ośrodkach miejskich. Łącznie oferują 22 897 m kw. powierzchni najmu netto, przy czym większość zajmują znane sieci spożywcze takie jak Piotr i Paweł, Biedronka i Tesco.

– Dzięki tej transakcji Fundusz wchodzi na strategicznie ważny i jednocześnie największy rynek nieruchomości w Europie Środkowej. To istotny element strategii budowania naszej silnej pozycji w regionie jako funduszu nieruchomościowego, który oferuje inwestorom zarówno prywatnym, jak i instytucjonalnym dywidendy na atrakcyjnym poziomie – powiedział Guy Barker, Dyrektor Arcona Capital.

Wpływ zakupu portfela nieruchomości

Zakup portfela nieruchomości wpłynie znacząco na następujące wskaźniki Funduszu:

 • wzrost łącznego wolumenu inwestycji do 83,7 mln euro;
 • wzrost wskaźnika powierzchni wynajętej z 78,2% do 82,6%;
 • zwiększenie obecności w poszczególnych krajach do: 34% w Polsce, 46,5% na Słowacji i 19,5% w Czechach (łącznie 25 nieruchomości);
 • zwiększenie obecności w poszczególnych sektorach do: 49% (nieruchomości biurowe), 35% (nieruchomości handlowe) i 16% (pozostałe, głównie mieszkania dla studentów).

Plany po sfinalizowaniu transakcji

Po sfinalizowaniu transakcji zakupu portfela centrów handlowych w Polsce Fundusz zamierza osiągnąć następujące cele:

 • systematyczny wzrost wartości dywidendy do poziomu 8% rocznie w okresie 3-5 lat;
 • w dłuższej perspektywie czasowej zwiększenie wolumenu inwestycji do 500 mln euro i posiadanie od 30 do 50 aktywów;
 • alokacja geograficzna inwestycji:
 • Polska – 40% (200 mln euro),
 • Czechy – 20% (100 mln euro),
 • Słowacja – 10% (50 mln euro),
 • Pozostałe kraje Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej (Rumunia, Bułgaria, Serbia, Chorwacja, Węgry) – 30% (150 mln euro);
 • wzrost wolumenu inwestycji w regionie poprzez zakup nowoczesnych nieruchomości komercyjnych przynoszących duże zyski, zarówno w ramach transakcji portfelowych, jak i dotyczących pojedynczych aktywów;
 • utrzymanie wskaźnika LTV (loan to value) na poziomie od 45% do 50%, w tym emisja obligacji zamiennych.

Harmonogram i struktura finansowania

Źródła finansowania zakupu portfela nieruchomości handlowych w Polsce: (a) pożyczka uprzywilejowana o wartości 10,5 mln euro udzielona przez Raiffeisen Bank Polska (aktywa własne), (b) emisja praw poboru o wartości 8,6 mln euro, (c) emisja obligacji zamiennych o wartości 3,5 mln euro oraz (d) pożyczka udzielona przez sprzedającego w wysokości 4,7 mln euro (aktywa dzierżawione).

Cena zakupu 11 nieruchomości wynosi 25,9 mln euro. Wartość wyceny zewnętrznej dokonanej przez firmę CBRE na 1 października br. wyniosła 27,2 mln euro.

Obligacje zamienne o wartości 3,5 mln euro zostały sprzedane w ramach emisji zamkniętej. Ich termin zapadalności wynosi 5 lat, a kupony odsetkowe w rocznej skali wynoszącej 6,5% przypadają do wypłaty co pół roku.

Emisja praw poboru, która jest w pełni gwarantowana, rozpoczęła się 31 października 2016 r. (zob. odrębny komunikat prasowy).

Fundusz planuje sfinalizować transakcję zakupu ośmiu centrów handlowych w grudniu 2016 r., a pozostałych trzech do 31 marca 2017 r.