AKTUALNOŚCI

Blue City z certyfikatem BREEAM

Blue City ma na swoim koncie wiele wyróżnień, do tej pory przyznawano je głównie za komfort zakupów i przyjazność klientom. Teraz doceniono jego proekologiczność. Pod koniec 2014 roku centrum otrzymało certyfikat BREEAM In-Use, którym są wyróżniane budynki stosujące praktyki zarządcze przyjazne środowisku.

BREEAM In-Use to systemem oceny środowiskowej istniejących budynków, użytkowanych od co najmniej 2 lat. Ocenie podlegają zagadnienia zbliżone zakresem do tych zawartych w systemie stworzonym dla nowych budynków – BREEAM International. BREEAM In-Use idzie jednak nieco dalej i uwzględnia również kwestie ochrony przeciwpożarowej, zarządzania budynkiem i jego eksploatacji, jak również zaangażowanie użytkowników budynków we wdrażanie rozwiązań proekologicznych.

W trakcie procedury przyznawania certyfikatu bierze się pod uwagę dobre praktyki zarządcze m.in. w zakresie oszczędzania energii i wody, ochrony środowiska przed skażeniem, komfortu użytkowników oraz gospodarki odpadami. Oceniany jest też sam budynek, przy czym premiowane są rozwiązania techniczne redukujące zużycie mediów, np. montaż wodooszczędnych przyborów sanitarnych.

Certyfikat dla Blue Cityzostał wydany 19 grudnia 2014 roku. Jest ważny przez 12 miesięcy od daty jego wydania. O ile w ciągu roku nie zajdą istotne zmiany, mające związek z analizowanymi w BREEAM zagadnieniami, certyfikat może być przedłużony na kolejne 12 miesięcy. Nie rzadziej, niż co 3 lata konieczne będzie przeprowadzenie pełnej procedury oceny BREEAM In-Use.

Źródło: materiały prasowe