AKTUALNOŚCI

BNP Paribas Real Estate prezentuje raport „At a glance: rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce w IV kw. 2014 roku”

Rok 2014 był rekordowy dla rynku powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Popyt brutto sięgnął 2,5 mln m. kw, a renegocjacje stanowiły około 30 % wszystkich transakcji. Silne zapotrzebowanie ze strony najemców przyczyniło się też do budowy dużej ilości nowych obiektów – wynika z raportu „At a glance: rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce w IV kw. 2014 roku”, przygotowanego przez Dział Analiz Rynkowych i Doradztwa przy współpracy z Działem Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych BNP Paribas Real Estate.

W minionym roku na rynek dostarczono ponad 1 mln m kw. nowych powierzchni, z czego 37% przypada na 3 projekty BTS wybudowane dla firmy Amazon. Na koniec roku 2014 całkowita liczba nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce osiągnęła stan 8,75 mln m kw.
W związku ze znaczącym wzrostem popytu, wskaźnik dostępnych powierzchni na koniec grudnia 2014 r. spadł o 4,6 p.p i wyniósł 5,7%, co jest najniższym poziomem od ponad dekady. BNP Paribas Real Estate prognozuje, że w średnim okresie trend ten może się chwilowo zmienić ze względu na dużą ilość budynków, których oddanie do użytkowania planowane jest w ciągu kolejnych miesięcy.

„Analizując ostatni kwartał roku 2014 widać, że rynek inwestycyjny pod kątem nieruchomości przemysłowych i logistycznych rozwijał się bardzo dynamicznie. Stopy kapitalizacji za najlepsze obiekty spadły do poziomu 7,15-7,25%. Inwestycje w obiekty magazynowe w 2014 roku wyniosły 707 mln euro, co stanowiło 26% całkowitej wartości transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych. Po raz pierwszy wartość transakcji magazynowych przewyższyła wolumen zainwestowany w projekty handlowe” – mówi Anna Staniszewska, Dyrektor Działu Analiz Rynkowych i Doradztwa na Region Europy Środkowo-Wschodniej w BNP Paribas Real Estate.

W ostatnim kwartale 2014 roku nie odnotowano znaczących wahań stawek czynszu, jak miało to miejsce w rejonie Poznania, Krakowa i Trójmiasta we wcześniejszych kwartałach ubiegłego roku.

Raport

źródło: http://bnpparibas.media.pl