AKTUALNOŚCI

BREEAM w mieszkaniówce – gwarancja wysokiej jakości nieruchomości

W Europie około 450 osiedli mieszkaniowych ma certyfikat energetyczny BREEAM. W Polsce w budowie jest dopiero pierwsza inwestycja, która będzie certyfikowana w tym systemie, a który to certyfikat potwierdza wysoką jakość projektu oraz zasady zrównoważonego rozwoju, które przyświecają firmom odpowiedzialnym za realizację inwestycji.  

Tomasz Augustyniak

Tomasz Augustyniak

Mimo dynamicznego rozwoju polskiego rynku nieruchomości, „zielonej” certyfikacji poddawane są wciąż głównie budynki komercyjne. Deweloperzy mieszkaniowi w mniejszym stopniu są zainteresowani ubieganiem się o przyznanie certyfikatów w ramach najpopularniejszych na świecie systemów BREEAM czy LEED. Wynika to w dużej mierze ze stopnia rozwoju rynku, świadomości polskich konsumentów i czynników ekonomicznych – w Polsce ciągle decydującym czynnikiem przy wyborze mieszkania przez konsumenta są cena i lokalizacja nieruchomości. Jednak polski rynek ewoluuje. Rośnie świadomość klientów indywidualnych, a przez to rosną również ich wymagania – mówi Bartosz Kalinowski, Prezes firmy Skanska Residential Development Poland. Coraz śmielej na polskim rynku zaznaczają swoją obecność inwestorzy instytucjonalni, którzy są zainteresowani lokowaniem środków w najwyższej jakości nieruchomości mieszkaniowe. Wzrasta więc zapotrzebowanie na tego rodzaju produkty – dodaje Bartosz Kalinowski.

Pierwszą inwestycją mieszkaniową realizowaną w Polsce, która poddana będzie ocenie w systemie certyfikacji BREEAM jest Osiedle Mickiewicza. Projekt realizowany jest przez firmę Skanska na warszawskich Bielanach. BREEAM to używany na całym świecie system certyfikacji, który ocenia wpływ danego budynku na jego otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne w tym na środowisko naturalne, komfort użytkowników nieruchomości oraz wpływ budynku na ich samopoczucie i zdrowie, efektywność energetyczną projektu i wiele innych aspektów, dla których wspólnym mianownikiem jest idea zrównoważonego rozwoju. Do chwili obecnej na świecie certyfikat BREEAM otrzymało ponad pół miliona budynków. W Polsce poszczycić się nim może blisko 190 budynków komercyjnych (biurowców, centrów handlowych, nieruchomości magazynowych) – mówi Tomasz Augustyniak, Prezes firmy Go4Energy odpowiedzialnej za certyfikację Osiedla Mickiewicza.

W ramach systemu certyfikacji BREEAM oceniane są trwałość materiałów budowlanych, ale także efektywność energetyczna budynku. Jednak w ramach certyfikacji nie są narzucane drogie rozwiązania opierające się na przykład na odnawialnych źródłach energii. W ramach oceny BREEAM brane są pod uwagę liczne czynniki w tym efektywność kosztowa zastosowanych rozwiązań dla mieszkańców – mówi Joanna Liberadzka, asesor BREEAM z firmy Go4Energy. Stosowanie wysokiej jakości materiałów budowlanych odznaczających się trwałością na pierwszy rzut oka wydaje się być drogim rozwiązaniem. Jednak trwały materiał wymaga mniejszych nakładów związanych z jego utrzymaniem, co przekłada się na oszczędności w czasie. Podobnie w kontekście zastosowanych rozwiązań związanych ze zużyciem energii – wysoki początkowo koszt wdrożenia danych rozwiązań jest niwelowany poprzez niższe koszty eksploatacyjne. BREEAM jest więc potwierdzeniem jakości budynku dla nabywców mieszkań oraz gwarancją, że zastosowane w nim rozwiązania są zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, a także są możliwie efektywne kosztowo w kontekście całego cyklu życia danej nieruchomości – podsumowuje Joanna Liberadzka.

Źródło: Advanced.com.pl