AKTUALNOŚCI

Budimex – odcinek autostrady A1 oddany przed terminem

1 lipca nastąpiło uroczyste otwarcie kluczowego odcinka autostrady A1 Stryków – Węzeł „Tuszyn”, w ramach którego wykonawcą odcinka nr III była firma Budimex SA.   Nowy fragment autostrady umożliwi szybkie ominięcie Łodzi co przełoży się na poprawę warunków transportu drogowego i podróżowania po centralnej Polsce. Ukończenie inwestycji nastąpiło ponad miesiąc przed kontraktowym terminem.

źródło: media.budimex.pl

źródło: media.budimex.pl

Na terenie Polski autostrada A1 przebiega przez Gdańsk – Toruń – Łódź – Częstochowę – Katowice – do południowej granicy Państwa z Czechami w Gorzyczkach. Autostrada A1 wraz z autostradą A2 stanowić będzie podstawowy układ drogowy stabilizujący możliwości rozwojowe województwa łódzkiego. Inwestycja polepszy ponadto warunki bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i ruchu samochodowego.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, iż udało nam się ukończyć inwestycję zgodnie z życzeniem Inwestora przed kontraktowym terminem. Tym bardziej, że wchodzimy w okres wakacyjny, a za 3 tygodnie rozpoczną się Światowe Dni Młodzieży. Kluczowy odcinek autostrady A1 Stryków – Tuszyn zapewni wysoki komfort podróżowania nie tylko mieszkańcom okolic, ale także całej Polski. – mówi Dariusz Blocher Prezes Zarządu Budimeksu SA.

Dzięki funkcjonowaniu autostrady możliwe będzie m.in. przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich oraz odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych. Przełoży się to na oszczędności czasu podróży, paliwa oraz zapewnienie komfortu i zmniejszenie ryzyka wypadków. Co ważne, autostrada wpłynie pozytywnie również na środowisko m.in. poprzez przejęcie znacznej części ruchu, który w obecnej chwili porusza się po drogach krajowych nr 1 i nr 14 czy zastosowanie zabezpieczeń w postaci ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, nasadzeń zieleni i wielu innych.

Parametry techniczne:

 • Droga wykonana w technologii betonowej;
 • Klasa techniczna – A;
 • Prędkość projektowa Vp – 120 km/h;
 • Kategoria ruchu – KR6;
 • Dopuszczalne obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś;
 • Skrajnia pionowa – 4,70 m;
 • Liczba jezdni – 2;
 • Szerokość jezdni – 7,50 m (2×3,75 m);
 • Szerokość pasa ruchu – 3,75 m;
 • Liczba pasów ruchu – 2×2 (w II etapie poszerzenie do 2×3 pasy ruchu);
 • Szerokość pasa awaryjnego – 3,00 m;
 • Szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m (lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń brd oraz ochrony środowiska);
 • Szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami dla odcinka autostrady po nowym przebiegu – 12,50 m w tym opaski 2×0,50 m (planowany II etap budowy autostrady obejmie dobudowę dodatkowego pasa ruchu na obu jezdniach do środka);
 • Szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami dla odcinka autostrady po istniejącym przebiegu za węzłem „Tuszyn” – 4,50 m w tym opaski 2×0,50 m (planowany II etap budowy autostrady obejmie dobudowę dodatkowego pasa ruchu na obu jezdniach na zewnątrz);
 • Minimalna szerokość korony dla odcinka autostrady po nowym przebiegu – 36,00 m;
 • Minimalna szerokość korony dla odcinka autostrady po istniejącym przebiegu – 28,00 m.
źródło: http://media.budimex.pl