AKTUALNOŚCI

CBRE: Rynek centrów wyprzedażowych w Polsce

Rynek tradycyjnych centrów handlowych jest coraz bardziej nasycony, co powoduje, że inwestorzy aktywnie działający na rynku, poszukują innych, alternatywnych formatów handlowych. CBRE prezentuje raport „Wyprzedażowe centra handlowe – kolejny etap rozwoju rynku”, w którym przedstawia obecną sytuację oraz dalsze możliwości ewolucji tego segmentu.

Podstawowym parametrem centrum wyprzedażowego, odróżniającym ten projekt od innych konceptów, jest oferta produktów o cenach minimum 30% niższych niż w regularnych sklepach. Wyprzedażowe centra handlowe, zazwyczaj o powierzchni od 12.000 do 25.000 mkw., zlokalizowane są najczęściej na gęsto zludnionych obrzeżach aglomeracji, co pozwala na dotarcie nawet dwóch milionów klientów w przeciągu półtoragodzinnego czasu dojazdu. Tak szerokie zakreślenie strefy zasięgu jest niezbędne dla funkcjonowania obiektu o specyficznej funkcji wyprzedażowej.

Od początków lat 90, kiedy zaczął się rozwijąć rynek powierzchni handlowych, nieustannie obserwujemy pojawianie się nowych funkcji oraz zmiany w istniejących już obiektach. Pierwszy projekt typu „outlet” został otwarty w 2002 r. i było to naturalną konsekwencją dojrzewania rynku i rosnącej świadomości konsumentów. Wyprzedażowe centra handlowe stały się po prostu niezbędne – nie tylko dywersyfikują rynek i poszerzają ofertę handlową dla klientów, ale również pozwalają upłynnić działalność wielu markom zapewniając dodatkowy kanał sprzedaży. Zakończone sukcesem procesy komercjalizacji obiektów outletowych, potwierdzają potencjał nabywczy tych konceptów oraz pokazują, że z sukcesem zadomowiły w Polsce. Dodatkowo, co istotne, należy też wspomnieć, że klient centrum wyprzedażowego, to nabywca dokonujący faktycznych zakupów – dzięki ograniczeniu oferty dodatkowej, takiej jak punkty usługowe czy gastronomiczne, wydatki klientów nie są tak rozproszone, jak w przypadku tradycyjnych konceptów.

Magdalena Frątczak, dyrektor w Dziale Powierzchni Handlowych, CBRE

Główną branżą najemców obecnych w centrach wyprzedażowych jest sektor modowy, stanowiący aż połowę wszystkich marek. Wśród najemców dużą grupę stanowią także branże sportowe oraz obuwnicze, z udziałem w outletach na poziomie około 12% każda. Wśród najmniej licznie reprezentowanych sektorów są usługi – zaledwie 1% wszystkich najemców. Dla konceptów wyprzedażowych charakterystyczny jest również brak części restauracyjnej tzw. food court, który stanowi nieodłączny element w typowych centrach handlowych

Sukces centrum wyprzedażowego w dużej mierze zależy od lokalizacji, gęstości zaludnienia oraz zasięgu oddziaływania. Biorąc pod uwagę istniejące obiekty, można wskazać potencjalne obszary w Polsce, w których mogłyby powstać kolejne centra. Wstępne szacunki wskazują na region południowy i południowo-wschodni oraz centralną Polskę, chociaż nie jest wykluczone, że wraz ze wzrostem liczby najemców oraz dojrzewaniem rynku handlowego, potencjalnych lokalizacji pojawi się więcej.

Raport dostępny do pobrania

Źródło: CBRE