AKTUALNOŚCI

Eksperci Knight Frank komentują sytuację na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

SEKTOR BIUROWY

Elżbieta Czerpak, Dyrektor Działu Badań Rynku, Knight Frank

Elżbieta Czerpak, Dyrektor Działu Badań Rynku, Knight Frank

„W I połowie 2015 roku rynek biurowy w Polsce nie zwalniał  tempa. Szybko rosnącej podaży towarzyszył ożywiony popyt zarówno w Warszawie, jak i w miastach regionalnych. Tylko w ciągu sześciu miesięcy warszawskie zasoby nowej powierzchni wzrosły o niemal 145.000 m2, a w największych ośrodkach regionalnych ukończono realizację około 155.000 m2 powierzchni biurowej.

Jest to odpowiedź na obserwowane na rynku rosnące zapotrzebowanie na nową powierzchnię biurową. W Warszawie wolumen transakcji najmu w I połowie 2015 roku był o 50% wyższy niż przed rokiem, natomiast w regionach popyt odnotowany w ciągu dwóch pierwszych kwartałów stanowił ponad połowę wyniku z rekordowego 2014 roku.

Warto jednak podkreślić, że w Warszawie przeważająca część transakcji najmu to relokacje najemców i renegocjacje umów. W rezultacie absorpcja netto nie nadąża za rosnącą w szybkim tempie podażą. Skutkiem czego w stolicy odnotowujemy coraz większą dostępność powierzchni biurowej (zwłaszcza w starszych budynkach) oraz presję zniżkową na stawki czynszu.

W miastach regionalnych z kolei absorpcja netto jest zbliżona do wolumenu nowej podaży. W konsekwencji, mimo wysokiej dynamiki po stronie podaży, w II kwartale 2015 roku współczynnik pustostanów spadł na większości rynków, a stawki czynszów utrzymywały się na stabilnym poziomie.”

SEKTOR INWESTYCYJNY

Marta Gorońska – Wiercioch, Starszy Konsultant w Dziale Rynków Kapitałowych, Knight Frank

Marta Gorońska – Wiercioch, Starszy Konsultant w Dziale Rynków Kapitałowych, Knight Frank

„Brak dużych transakcji na rynku inwestycyjnym w I połowie 2015 roku zaowocował słabszymi wynikami w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2015 roku osiągnął 801,3 mln EUR, co oznacza spadek o 43% w porównaniu z I połową 2014 roku. Niemal połowa wolumenu transakcji obejmowała przejęcia projektów biurowych.

W I połowie 2015 roku w sektorze biurowym dominowały transakcje na rynkach regionalnych, które objęły łącznie 218 mln EUR (wobec wolumenu 173,7 mln EUR odnotowanego w Warszawie). Kapitał zagranicznych inwestorów poszukujących okazji inwestycyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej przyczynił się do wzrostu płynności dużych portfeli biurowych i oczekuje się, że będzie w dalszym ciągu zapewniał silny popyt na atrakcyjne nieruchomości w Warszawie i miastach regionalnych.

Niezależnie od słabego wyniku na rynku inwestycyjnym w I połowie tego roku, w fazie negocjacji znajduje się znaczna ilość umów dotyczących przejęcia dużych projektów, których zamknięcie powinno zdecydowanie podnieść wolumen transakcji w II połowie 2015 roku.”

Raport

źródło: materiały prasowe Knight Frank