AKTUALNOŚCI

Europejski rynek nieruchomości komercyjnych pozostaje atrakcyjny dla inwestorów mimo spadających stóp zwrotu

Zgodnie z raportem firmy DTZ, w Europie widać wzmożoną aktywność inwestycyjną, a stopy kapitalizacji spadają na wielu rynkach. Najlepsze okazje do nabycia aktywów występują w segmencie powierzchni logistycznych.

Wskaźnik European Fair Value Index™ identyfikuje najbardziej atrakcyjne rynki powierzchni biurowych, handlowych i logistycznych dla inwestycji w nieruchomości komercyjne przy pięcioletnim horyzoncie inwestycyjnym. Z raportu wynika, że europejski rynek nadal oferuje inwestorom wiele możliwości. W II kw. br. 46 rynków zostało sklasyfikowanych jako niedoszacowane. Na czele rankingu znalazły się rynki nieruchomości logistycznych w Belgii, Danii i krajach bałtyckich.

Ogólna wartość wskaźnika Fair Value Index™ dla Europy spadła do 62 pkt. w II kw. 2015 r. z 69 pkt. w poprzednim kwartale. Oznacza to, że mimo nadal atrakcyjnej wyceny nieruchomości komercyjnych, spadła ich wartość względem obligacji skarbowych, zawężając możliwości inwestycyjne.

– Europejski rynek nieruchomości komercyjnych nadal zapewnia inwestorom atrakcyjne możliwości, w szczególności w segmencie powierzchni logistycznych, z uwagi na wysokie stopy zwrotu. Trwające prace nad nowym programem wsparcia dla Grecji zmniejszyły niepewność wokół strefy euro i rynku nieruchomości, choć w dłuższej perspektywie przyszłość Grecji pozostaje zagadką – mówi Magali Marton, Dyrektor Zespołu Badań na Region EMEA w DTZ.

W II kw. br. utrzymał się dynamiczny wzrost popytu inwestorów na europejskie nieruchomości komercyjne, a wolumen transakcji inwestycyjnych sięgnął rekordowego poziomu ustanowionego w 2007 r. Silny popyt sprawił, że stopa kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości na 117 analizowanych rynkach spadła w II kw. o 40%, powodując ogólny spadek wartości wskaźnika European Fair Value Index™.

– Nadal jest dużo okazji do inwestycji na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych, który w dalszym ciągu wygląda atrakcyjnie przy obecnych niskich zwrotach z obligacji. Przykładem atrakcyjnego i dobrze zbilansowanego pod względem wyceny aktywów rynku mogą być Niemcy – mówi Fergus Hicks, Dyrektor Zespołu Prognozowania w DTZ.

Według analizy przeprowadzonej przez firmę DTZ, wśród pięciu najbardziej niedoszacowanych rynków w II kw. br. znalazły się rynki nieruchomości logistycznych z krajów bałtyckich, Beneluksu i Skandynawii. Aktywa pierwszej trójki są niedoszacowane co najmniej o 20%. Najniżej wyceniane są obiekty logistyczne w Brukseli – 24% poniżej wartości rynkowej. Z kolei wiele głównych europejskich rynków jest wycenianych blisko rzeczywistej wartości.

– Oczekujemy spadku wartości Fair Value Index™, ponieważ nieruchomości komercyjne na rynkach europejskich są coraz częściej w pełni wyceniane. Niemniej inwestorzy poszukujący zysków nadal mogą znaleźć ciekawe możliwości ulokowania kapitału – mówi Matteo Vaglio Gralin, Zastępca Dyrektora w DTZ.

Powyższe wnioski są oparte na odczycie wskaźnika firmy DTZ European Fair Value Index™, który przedstawia kwartalne porównanie atrakcyjności wyceny nieruchomości komercyjnych na 117 europejskich rynkach. Klasyfikacja każdego rynku, oparta na pięcioletnim horyzoncie inwestycyjnym, jest obliczana na podstawie porównania prognozowanego zwrotu z inwestycji z pożądaną stopą zwrotu, skorygowaną o ryzyko.  Wskaźnik na poziomie 100 pkt. oznacza niedoszacowanie wszystkich rynków, a 0 pkt. wskazuje, że rynki są w pełni wycenione przez inwestorów. Z kolei 50 pkt. stanowi równowagę między w pełni wycenionymi i niedoszacowanymi rynkami. W II kw. br. 46 rynków zostało uznanych za „niedoszacowane”, 53 rynki były „wycenione według realnej wartości”, a tylko 18 rynków zostało „w pełni wycenionych” przez inwestorów.

Źródło: DTZ