AKTUALNOŚCI

GIC nabywa P3 od TPG Real Estate Ivanhoe Cambridge za 2,4 mld EUR

P3 Logistic Parks („P3” lub „Grupa”), wiodący ogólnoeuropejski  właściciel, deweloper oraz zarządca nieruchomości logistycznych, poinformował dzisiaj, że GIC, singapurski państwowy fundusz majątkowy, podpisał ostateczną umowę nabycia P3 od TPG Real Estate i jego partnera Ivanhoe Cambridge. Transakcja opiewa na 2,4 mld EUR i jest największą transakcją na europejskim rynku nieruchomości w tym roku. Transakcja musi zostać zatwierdzona przez organy regulacyjne i powinna się zamknąć do końca 2016 r.

Źródło: P3 Logistic Parks

Źródło: P3 Logistic Parks

TPG Real Estate i Ivanhoe Cambridge nabyły P3 w 2013 r. Od tego czasu Grupa rozrosła się do jednej z największych w pełni zintegrowanych platform logistycznych i deweloperów w Europie z 3,3 mln metrów kwadratowych w portfolio. W ciągu ostatnich trzech lat, P3 zakończyło serię przejęć na kluczowych rynkach europejskich, dzięki czemu portfolio zostało co najmniej podwojone. Obecnie obejmuje ono 163 wysokiej jakości magazyny, w 62 lokalizacjach, w dziewięciu krajach. W tym samym czasie, Grupa trzykrotnie zwiększyła swoją bazę klientów, wykazując silne i rosnące zapotrzebowanie na powierzchnie logistyczne najwyższej jakości.

P3 zakończyło niedawno proces długoterminowego refinansowania w wysokości 1,4 mld EUR z grupą wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, zapewniając działalności dodatkową elastyczność, która pozwoli na wspieranie strategii wzrostu.

Dzięki wsparciu swojego nowego akcjonariusza, P3 jest dobrze przygotowane, aby przejść do następnego etapu rozwoju z bankiem gruntów o potencjale zabudowy do 1,4 mln metrów kwadratowych. Obecnie, w budowie jest 11 nowych inwestycji, stanowiących 300 000 metrów kwadratowych, których zakończenie zaplanowane jest do końca roku.

Ian Worboys, CEO w P3 powiedział: „Ze wsparciem TPG Real Estate i Ivanhoe Cambridge udało nam się znacznie rozszerzyć działalność na naszych głównych rynkach, stać się liderem na rynku, a także wyraźnie wyróżnić się jako firma zorientowana na klienta. Jesteśmy bardzo podekscytowani perspektywą współpracy z jednym z największych państwowych funduszy GIC, liczymy na odniesienie podobnego sukcesu wspólnie z naszym nowym akcjonariuszem. Długoterminowa strategia inwestycyjna GIC jest bardzo zbliżona do naszego podejścia, jako długoterminowego właściciela i dewelopera wysokiej jakości aktywów.”

Anand Tejani, Partner w TPG Real Estate powiedział: „P3 jest dobrym przykładem naszej strategii inwestycyjnej opartej na platformie, jesteśmy bardzo dumni z tego, co razem osiągnęliśmy. Będąc naszą własnością, firma przeszła znaczące zmiany, wyrastając na jedną z wiodących w pełni zintegrowanych platform logistycznych w Europie. P3 wzrosło ponad dwukrotnie i wzmocniło swoje możliwości w zakresie zarządzania aktywami, zarządzania nieruchomościami i rozwoju. Wierzymy, że P3, będąc własnością GIC, będzie dobrze przygotowane do dalszego wzrostu.”

Meka Brunel, Prezydent na Europę, Ivanhoe Cambridge, dodała: „Mamy ogromną satysfakcję, że w tak krótkim czasie P3 zmieniło się w wiodącą platformę logistyczną. Ta transakcja pokrywa się z naszą strategią inwestycyjną w Europie, gdzie oczekujemy kolejnych sukcesów.”

Lee Kok Sun, Dyrektor inwestycyjny w GIC Real Estate, powiedział: „Wierzymy, że P3 będzie kontynuowało silny wzrost dzięki zróżnicowanemu portfelowi nieruchomości i znacznemu bankowi ziemi. Jesteśmy przekonani o długoterminowym potencjale sektora logistycznego w Europie i czekamy z niecierpliwością na dalsze możliwości rozbudowy tej platformy z bardzo zdolnym zespołem zarządzającym P3. Rozległe doświadczenie GIC w inwestowaniu w logistykę globalnie pozwala nam wnieść dodatkową wartość do tej współpracy.”

Misją P3 jest zapewnienie najemcom magazynów doskonałych możliwości najmu w obiektach o wysokiej jakości w kluczowych lokalizacjach logistycznych. P3 buduje zrównoważone ekologicznie magazyny, spełniające najwyższe standardy międzynarodowe.

Źródło: P3 Logistic Parks