AKTUALNOŚCI

Green Building Standard: pierwszy na polskim rynku system certyfikacji oceniający budynki pod kątem komfortu ich użytkowników

Green Building Standard to system certyfikacji opracowany w ramach Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Wspierania Budownictwa Zrównoważonego (OSWBZ). Założeniem systemu jest ocena jakości powierzchni pod kątem zdrowia, komfortu i efektywności pracy użytkowników powierzchni komercyjnych. System ten opracowany przez profesjonalistów z Polski jest dopasowany do lokalnych uwarunkowań. Uzyskał również poparcie Ministerstwa Środowiska. Pierwszym budynkiem certyfikowanym w nowym systemie jest biurowiec Atrium 2, którego deweloperem jest Skanska Property Poland.

Celem, który przyświecał pracom nad nowym systemem certyfikacji była idea dopasowania procesów oceniających budynki do polskich uwarunkowań, a także promocja rozwiązań projektowych stosowanych w budynkach skupiających się na zapewnieniu maksymalnego komfortu dla użytkowników powierzchni. Budynki komercyjne, stanowiące produkt inwestycyjny, spełniają swoją rolę, gdy zastosowane w nich systemy skupiają się na stworzeniu optymalnego środowiska pracy dla ludzi użytkujących te pomieszczenia– mówi Tomasz Augustyniak, Prezes OSWBZ i Prezes spółki doradczej Go4Energy, wyspecjalizowanej w badaniu efektywności energetycznej budynków i opracowywaniu optymalnych rozwiązań w tym zakresie. Do tej pory na polskim rynku brakowało systemu, który skupiałby się na użytkowniku i podkreślał jego zadowolenie z użytkowania powierzchni. Green Building Standard to system, który zapełnia tę lukę. Właściciele budynków, będą mogli potwierdzić jakość swoich projektów, tak na początku funkcjonowania obiektu, jak i w kolejnych latach po jego oddaniu do użytkowania ubiegając się o certyfikat Green Building Standard Achieved. Uzyskanie tego certyfikatu będzie jasnym sygnałem dla wszystkich podmiotów z rynku, że budynek spełnia wysokie, określone na początku procesu inwestycyjnego standardy w kontekście jakości środowiska wewnętrznego – dodaje Tomasz Augustyniak.

Zmieniając paradygmat budynku z energii na użytkownika stworzyliśmy metodę oceny procesu zintegrowanego projektowania podczas którego zespół inwestora i projektantów dołożyli wszelkich racjonalnych starań, aby zapewnić wysoki poziom komfortu użytkownikom. Certyfikat Green Building Standard ważny jest przez 24 miesiące od momentu oddania budynku do użytkowania. Po tym czasie właściciel budynku może ubiegać się o przyznanie tytułu Green Building Standard Achieved, który będzie jasnym sygnałem dla rynku, że budynek w rzeczywistości spełnia określone wcześniej założenia – mówi dr inż. Piotr Bartkiewicz z firmy Go4Energy. Ideą certyfikacji stało się połączenie nowoczesnych metod projektowania skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości środowiska wewnętrznego z procesami, których wdrożenie pozwoli na realizację niniejszych założeń. Ważnym, w nowoczesnym budownictwie stało się bowiem włączenie użytkowników budynków w świadome korzystanie z zaproponowanych rozwiązań systemowych. Dlatego elementem certyfikacji jest przeprowadzenie szkoleń użytkowników oraz obsługi budynku gwarantujących świadome wykorzystanie infrastruktury budynkowej. Uzupełnienie certyfikatu o element edukacji użytkowników oraz politykę informacyjną pozwoli na wykonanie pierwszego kroku w stronę jeszcze głębszej integracji społeczności korzystającej z budynku. Wierzymy bowiem, że budynek powinien być traktowany jako usługa dla najważniejszego podmiotu wszelkich działań procesu inwestycyjnego – użytkownika końcowego – dodaje Piotr Bartkiewicz.

W ramach systemu Green Building Standard oceniane są następujące obszary:

  • komfort użytkownika i jakość środowiska wewnętrznego: zakłada, że budynek we wszystkich badanych kategoriach: komfort cieplny latem i zimą, ilość powietrza wentylacyjnego, jakość powietrza wentylacyjnego, utrzymanie wilgotności, komfort akustyczny i komfort wizualny spełnia wymagania certyfikatu,
  • zużycie energii: oceniane jest przewidywane za pomocą komputerowych symulacji zużycie energii w budynku. Aby spełnić założenia i uzyskać certyfikat wymagana jest konieczność wykazania, że budynek zużywa o 20% mniej energii końcowej wyrażonej w kosztach energii w stosunku do budynku referencyjnego,
  • zrównoważone zarządzanie budynkiem: zakłada przygotowanie kompleksowych planów utrzymania poziomów zużycia energii oraz utrzymania standardów w zakresie środowiska wewnętrznego na deklarowanym na początkowym etapie inwestycji poziomie,
  • udogodnienia dla najemców: każdy budynek poddawany certyfikacji będzie musiał posiadać własną stronę internetową, na której znajdą się informacje na temat certyfikatu (ocenianych obszarów) oraz udogodnień dla użytkowników powierzchni. Strona internetowa będzie tworzona w ramach procesu certyfikacji.

Green Building Standard to system, który ocenia poziom satysfakcji najemców z użytkowania powierzchni oraz w sposób kompleksowy sprawdza jakość techniczną budynków. Przystąpienie do procesu certyfikacji pokazuje, że deweloper projektu jest pewien jego jakości, co przekłada się na zaufanie użytkowników powierzchni oraz potencjalnych inwestorów – mówi Artur Wysocki, Facility and Property Coordinator w Skanska Property Poland. Nasza firma znana jest z wysokiej jakości inwestycji, które realizuje. Dlatego z zadowoleniem przyjęliśmy propozycję OSWBZ, aby budynek Atrium 2 poddać procesowi certyfikacji – podsumowuje Artur Wysocki.

Źródło: OSWBZ