AKTUALNOŚCI

Grupa HB Reavis opublikowała swoje wyniki za pierwsze sześć miesięcy 2015 roku

Jak wynika z jej półrocznego sprawozdania finansowego, Grupa HB Reavis („Grupa”) poprawiła swój skonsolidowany zysk netto ponad dwukrotnie, osiągając wynik 100 milionów euro do 30 czerwca 2015 r. Tak znacząca poprawa związana jest przede wszystkim ze wzmożoną aktywnością deweloperską na rynkach charakteryzujących się wyższą wartością dodaną, jak również z rekordowo dynamiczną działalnością leasingową Grupy.

Najważniejsze dane finansowe:

  • 139% – wzrost zysku netto, z 41,7 miliona euro na dzień 30 czerwca 2014 r. do 99,8 miliona euro.
  • 99% – wzrost zysków operacyjnych, z 53,2 miliona euro na dzień 30 czerwca 2014 r. do 106,1 miliona euro.
  • 11,6% – wzrost wartości aktywów netto rok do roku, z 917,5 miliona euro na dzień 30 czerwca 2014 r. do 1,024 miliarda euro.
  • Wskaźnik dźwigni finansowej wzrósł z 26,5% na koniec 2014 r. do 28,4% na dzień 30 czerwca 2015 r. Rezerwy gotówkowe na koniec czerwca 2015 r. wynosiły 111,4 miliona euro, czyli 6,1% całkowitej sumy bilansowej.

Najważniejsze dane biznesowe:

  • Rekordowo dynamiczny rozwój działalności leasingowej: nowe umowy opiewają na ponad 77 300 m kw. powierzchni najmu brutto, co potwierdza niesłabnące ożywienie na rynkach wynajmu powierzchni biurowych, szczególnie w Warszawie, Bratysławie i Budapeszcie.
  • Ukończenie dwóch inwestycji biurowych o łącznej powierzchni najmu brutto wynoszącej niemal 69 000 m kw.: Postępu 14 w Warszawie oraz Metronom BC w czeskiej Pradze.
  • Na dzień 30 czerwca 2015 r., 9 projektów aktualnie w budowie w czterech krajach, o łącznej planowanej powierzchni najmu brutto wynoszącej 198 000 m kw. Są to: Budynki C i D kompleksu Gdański Business Center, West Station Business Center I w Warszawie; budynki A, B i C kompleksu Twin City w słowackiej Bratysławie; 33 Central oraz 20 Farringdon Street w Londynie oraz Aupark Shopping Center w czeskim mieście Hradec Kralove.
  • Na dzień 30 czerwca 2015 r., całkowita wysokość wierzytelności Grupy wynosiła 630,2 miliona euro, z czego 103 miliony euro przypadały na niewykupione obligacje, a 527,2 miliona euro na finansowanie uzyskane od banków.

Pavel Trenka, Prezes Zarządu Grupy HB Reavis, powiedział: – Wciąż koncentrujemy się na naszych głównych rynkach i inwestycjach o wyższej wartości dodanej. Wzmocniliśmy naszą pozycję w Europie, co potwierdza fakt, że projekty realizowane w Wielkiej Brytanii i w Polsce reprezentują dwie trzecie całkowitej wartości wszystkich naszych inwestycji w budowie. Działalność na rynku deweloperskim poza Słowacją składa się na trzy czwarte przychodów Grupy. Dzięki zróżnicowanej i nowoczesnej ofercie, pobiliśmy również kolejny własny rekord podpisanych umów leasingowych na różnych rynkach.

– Niemal czterdziestoprocentowy skumulowany roczny wskaźnik wzrostu naszego portfolio obejmującego działalność deweloperską, wypracowany na przestrzeni ostatnich 3,5 lat, skłania do inwestowania głównie w tej branży, co doskonale wpływa na nasze wyniki finansowe – skomentował Marian Herman, Dyrektor Finansowy HB Reavis, i dodał: – Nieustające działania skierowane na optymalizację i dywersyfikację naszych źródeł finansowania, wraz z ogólną poprawą wyników, zapewniły naszym udziałowcom stopę zwrotu na poziomie 10% w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2015 r.

Grupa kontynuuje swoją przyjętą strategię biznesową, polegającą na umacnianiu pozycji na Słowacji, w Polsce, Czechach oraz na Węgrzech, jednocześnie rozszerzając działalność o nowe rynki, takie jak Turcja. HB Reavis to jedyny deweloper z Europy Środkowej i Wschodniej, który zdołał z powodzeniem wejść na rynek Zjednoczonego Królestwa, co nastąpiło wraz z początkiem budowy dwóch inwestycji: 33 Central i 20 Farringdon Street. Silną pozycję HB Reavis potwierdził doroczny ranking opublikowany przez Property EU, według którego Grupa znalazła się wśród 10 największych deweloperów w Europie.

Źródło : HB Reavis