AKTUALNOŚCI

Czy jesteśmy gotowi na biura przyszłości?

Od kilku lat obserwujemy ewolucję przestrzeni biurowej w Polsce – do naszego słownika na stałe weszły słowa typu open space czy modern office. Jesteśmy również w trakcie jednej z większych zmian na rynku pracy, która wiąże się z coraz młodszymi pracownikami oraz wszechobecną technologią. Jak w dzisiejszym świecie wygląda pojęcie biura? Do jakich celów jest ono teraz używane i co tak naprawdę to znaczy dla organizacji? Czego wymaga od przestrzeni biurowej użytkownik, czyli pracownik?

W celu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania, firma doradcza CBRE, bazując na wieloletnim doświadczeniu w realizacji projektów aranżacji powierzchni biurowych, postanowiła zbadać percepcję przestrzeni biurowej w Polsce. W ramach badania zapytano ponad 500 pracowników, czego oczekują od biura oraz jakie mają doświadczenia związane z pracą w różnych typach powierzchni biurowej. Wyniki ankiety zostały przedstawione w raporcie „How we want to work?”.

Jak doświadczenie wypływa na rozumienie?

Na rynku powierzchni biurowych mamy do czynienia z trzema różnymi typami aranżacji – biura gabinetowe, aranżacja typu open space oraz najnowsze rozwiązanie, jakim są biura elastyczne. Ankietowani zostali poproszeni o wyrażenie swojej opinii na temat, powyżej wymienionych układów. Wyniki badania pokazały, iż niezależnie od roli pełnionej w firmie, poglądy ankietowanych na temat kluczowych aspektów układów biurowych są zbliżone. Głęboko zakorzenione przyzwyczajenia Polaków sprawiają, iż nadal preferowana jest praca w dobrze znanym układzie gabinetowym. Młoda generacja pracowników jest trochę bardziej otwarta na nowe rozwiązania, a co za tym idzie są one bardziej pozytywnie oceniane. Opinia o nowoczesnych aranżacjach powierzchni zmienia się w zależności od poziomu doświadczenia pracy w takim układzie. Osoby, które miały okazję korzystać z dobrodziejstw biur elastycznych, takich jak niestandardowe miejsca pracy, np. pokoje do pracy cichej, kanapy czy fotele, czy przestrzenie kreatywne, wykazują większą chęć i rozumienie tego typu konceptu.

Idealna przestrzeń – co to znaczy?

W ramach przeprowadzonych badań zapytano, jakie czynniki, związane z powierzchnią biurową są kluczowe dla jej użytkowników. Z wymienionego pakietu udogodnień, najczęściej wybierane były takie kwestie jak: możliwość wpływu na środowisko pracy(a więc: klimatyzacja, ustawienie żaluzji, czy oświetlenie), jak również dostępność i możliwość monitorowania dostępu do światła dziennego oraz komunikacja publiczna. Wartym podkreślenia jest fakt, że przytoczone powyżej odpowiedzi okazały się istotne dla wszystkich badanych grup: stażystów, specjalistów oraz managerów. Istotnym okazał się także fakt, że- cechy te, wymienione były jako najważniejsze przez osoby decyzyjne w kwestiach dotyczących nieruchomości w firmach na terenie całego regionu EMEA. Zaraz po powyżej przytoczonych czynnikach, pojawiły się takie jak: dostępność usług oraz elastyczność pracy.

Biuro idealne – zadbasz o to sam

„W obecnym stylu pracy większość firm stawia na samodzielność oraz kreatywność pracowników, przy jednoczesnym nacisku na dobry przepływ informacji i wiedzy. Takie podejście do pracy jest najczęściej przytaczane w przypadku aranżacji powierzchni biurowych oraz wykorzystaniu nowych technologii w codziennych zadaniach. Biuro staje się miejscem spotkań z zespołem oraz wymiany wiedzy i doświadczeń. Biuro zaczęło być postrzegane jako przestrzeń, w której żyjemy, zmiana percepcji jest bardzo ważna, uświadamia ona pracownikom i pracodawcom, jak istotną kwestią jest jakość tej przestrzeni” – mówi Katarzyna Gajewska z firmy CBRE, autorka raportu „How we want to work?”. Efektem przedstawionych zmian jest koncepcja biura elastycznego, która oferuje pracownikom szeroki wachlarz możliwości: od wyboru miejsca i sposobu pracy, w którym codziennie można zmieniać miejsca, pracować w innym otoczeniu, w izolacji lub w zespole, bliżej okna lub na kanapie. Biura elastyczne charakteryzują sie szeroką ofertą: mają dużą liczbę różnorodnych miejsc spotkań, ergonomiczne biurka oraz fotele, wspólne przestrzenie i kameralne pokoje do rozmów telefonicznych. Jednoczesnie należy podkreślić, że wdrażane są też zaawansowane technologie, które pozwalają szybko i intuicyjnie zarezerwować salę czy konferencję wideo, połączyć się z internetem z każdego miejsca oraz także po prostu się wyciszyć.

Źródło: CBRE