AKTUALNOŚCI

Kluczowe czynniki jakości

W czerwcu br. poznańska Galeria Malta, w ramach realizowanego programu B2B Malta Quality Awards, przeprowadziła badanie wśród dziennikarzy i blogerów specjalizujących się w rynku centrów handlowych. Celem projektu było zdefiniowanie kluczowych czynników kształtujących jakość polskich obiektów komercyjnych. Wyniki ankiety jasno określiły, co, zdaniem specjalistów, decyduje o powodzeniu danego schematu handlowego.

Lokalizacja, dostosowanie wyglądu obiektu do otoczenia, aranżacja przestrzeni wokół obiektu i układ pasaży to najważniejsze cechy centrum handlowego, które decydują o postrzeganiu jego jakości. Takie odpowiedzi były najczęściej udzielane przez 86 dziennikarzy i blogerów specjalistów, którzy wzięli udział w ankiecie. Badanie, realizowane zarówno on-line, jak i telefonicznie, miało na celu zdefiniowanie kluczowych czynników wpływających na pojęcie jakości obiektu komercyjnego, biorąc pod uwagę 4 główne obszary jego funkcjonowania: cechy budynku, cechy wnętrza, otoczenie i obsługę. Odpowiedzi dały pełen obraz tego, że sukces centrum handlowego determinowany jest już w fazie planowania, a działania podejmowane później powinny jedynie wzmacniać jego wiodące cechy.

W Galerii Malta ogromną wagę przykładamy do dwóch kwestii – wykorzystywania walorów lokalizacji i dostosowania oferty, wyglądu i funkcjonalności centrum do otoczenia, w którym się znajduje. Od zawsze czyniliśmy to intuicyjnie, ale jak pokazują wyniki przeprowadzonej ankiety, całkowicie słusznie – mówi Ewa Spychalska, Asset Manager z firmy Neinver. Wiele uwagi przykładamy do tego, aby nasze centrum nie ograniczało działalności swoimi murami. Aranżujemy przestrzeń przed Galerią, tam też odbywają się liczne akcje marketingowe. Morski plac zabaw czy letnia strefa relaksu to tylko niektóre z przykładów, jak budować jakość w oparciu o to, co już istnieje, czyli niepowtarzalną lokalizację – dodaje Ewa Spychalska.

Wśród innych najczęściej wskazywanych czynników, wpływających na ocenę jakości centrum handlowego, respondenci wymieniali także dojazd, różnorodność oferty i architekturę wnętrz obiektu. Do najważniejszych cech wnętrza zaliczano układ i zagospodarowanie pasaży oraz  czystość obszarów wspólnych. Jakość centrum określa także sprawne działanie wszelkich urządzeń technicznych, np. wind.

Większość respondentów deklarowała również posiadanie ulubionego centrum handlowego, o którego wyborze decydowały 3 główne czynniki: lokalizacja, dogodny dojazd i atrakcyjna oferta.

Źródło: Galeria Malta