AKTUALNOŚCI

Kompleks dworcowy Bydgoszcz Główna w konkursie Modernizacja Roku 2015

Zmodernizowany kompleks dworcowy Bydgoszcz Główna został zgłoszony do konkursu Modernizacja Roku 2015. Ideą Konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych.

Kompleks dworcowy Bydgoszcz Główna,źródło: pkpsa.pl

Kompleks dworcowy Bydgoszcz Główna,źródło: pkpsa.pl

Inwestycja w Bydgoszczy objęła modernizację międzyperonowego budynku, budowę nowego dworca oraz gruntowną przebudowę przejścia podziemnego wraz zespołem torowo-peronowym. Uporządkowana została również przestrzeń wokół stacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

źródło: pkpsa.pl