AKTUALNOŚCI

Największa inwestycja branży retail powstaje w Poznaniu

Kilkaset tysięcy metrów sześciennych wywiezionej ziemi, blisko 15.000 metrów sześciennych betonu, 3 tysiące ton stali zbrojeniowej – to tylko niektóre z liczb obrazujące rozmach budowy trzeciego co do wielkości CH w Polsce. Warta ponad 1 mld złotych inwestycja to nie tylko wyjątkowy obiekt o zasięgu regionalnym, ale także nowe rozwiązania komunikacyjne i prorozwojowy impuls dla Rataj.

Posnania to także kilkadziesiąt firm z regionu współpracujących przy budowie oraz 80 milionów złotych inwestycji w układ drogowy – dokładnie tyle, ile przewidziano w całym 2015 r. na modernizację dróg lokalnych w województwie. Prace ziemne obejmują nie tylko teren samej Posnanii – inwestor zobowiązał się bowiem do uzbrojenia całego terenu, to jest wybudowania sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i teletechnicznej dla potencjalnych przyszłych odbiorców. Zgodnie z planem MPZP będzie to teren inwestycyjny (60 hektarów) przeznaczony pod przyszłą zabudowę mieszkaniową, usługowo-biurową oraz park o powierzchni 1,2 hektara.

Projekt realizowany jest zgodnie z planem, obecnie w całości wykonany jest wykop i stopy fundamentowe. Ukończono ponad połowę planowanego palowania, które będzie podstawą dla całej konstrukcji obiektu. Harmonogram prac zakłada w najbliższym czasie zakończenie układania płyty dennej parkingu podziemnego. Nad budową Posnanii czuwa ponad 50 osób z kadry inżynierskiej. – Profesjonalna organizacja pracy i bezpieczeństwo na budowie to dla nas priorytet – podkreśla Jacek Grzegorzewicz, Dyrektor Projektu. – Zastosowanie wysokich standardów z zakresu bezpieczeństwa pracy, dbałość o porządek na budowie i w jej otoczeniu, wysoko wykwalifikowani robotnicy i doświadczony nadzór – to przede wszystkim gwarancja wysokiej jakości efektu końcowego, jakim będzie największy tego typu obiekt w Wielkopolsce – podkreśla. Docelowo na budowie stanie aż 14 dźwigów, będzie to swoisty rekord w Poznaniu, pokazujący jednocześnie rozmach tej inwestycji.

Posnania, Źródło: www.dlahandlu.pl

 80 milionów złotych na infrastrukturę: drogi, przejścia i ścieżki rowerowe

APSYS Polska zainwestuje także w przebudowę układu drogowego wokół Posnanii ponad 80 milionów złotych. Dla zobrazowania wartości tego zaangażowania warto podkreślić, iż dokładnie taka kwota została przeznaczona na remonty i modernizacje 130 km dróg w Wielkopolsce w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2015 r. Prace nad układem drogowym obejmą m.in. przebudowę ulicy Jana Pawła II, na której powstanie dodatkowy trzeci pas ruchu od ronda Rataje do ronda Śródka. Zmodernizowana zostanie ulica Bolesława Krzywoustego, na której powstanie nowe skrzyżowanie z dwoma pasami, umożliwiającymi zjazd w obszar Rataj z kierunku centrum miasta. Inwestor w porozumieniu z ZDM zaprojektował na tym skrzyżowaniu dodatkowy wyjazd z terenu Posnanii na ulicę Krzywoustego w kierunku autostrady A2. Znacząco odciąży to okoliczne drogi dojazdowe. Całość będzie sterowana inteligentną sygnalizacją świetlną. Zbudowany zostanie także dodatkowy pas ruchu na rondzie Rataje pozwalający na bezpośredni przejazd z ulicy Bolesława Krzywoustego w ulicę Jana Pawła II, co ma upłynnić ruch na rondzie. Inwestycje drogowe to nie tylko drogi wokół Posnanii, ale także budowa nowego układu dróg wewnętrznych na rozległym i dotąd niezagospodarowanym obszarze, przeznaczonym pod osiedla dla 10-12 tysięcy mieszkańców. W ramach prowadzonych prac powstanie duży fragment docelowej wewnętrznej ramy komunikacyjnej tej części Rataj (tzw. ring Łaciny), zaplanowanej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu.

Modernizacja ulicy Krzywoustego

Ze względu na wzmożone natężenie samochodów w okresie przedświątecznym ruch na ul. Krzywoustego zostanie przeniesiony na północną nitkę po nowym roku. Tym samym rozpocznie się remont obecnie wykorzystywanej jezdni. Tylko w tym roku na ten cel zużytych zostanie 8000 ton asfaltu. Na modernizowanej nitce pozostało tylko ułożenie wierzchniej warstwy wiążącej. Obecnie toczą się prace związane z wytyczaniem i uzbrajaniem dróg wokół samej Posnanii oraz wszelkie prace związane z infrastrukturą podziemną (kanalizacja sanitarna, kolektory deszczowe, rurociągi gazowe, infrastruktura energetyczna i teletechniczna). W marcu rozpoczną się prace przygotowawcze związane z poszerzeniem ul. Jana Pawła II. Pełen zakres tych robót ruszy w czerwcu 2015 r. Całość działań związanych z układem drogowym zostanie zakończona do lipca 2016 roku.

Zakończono także prace związane z wymianą stropów i płyt w przejściu podziemnym pod ulicą Krzywoustego. Trwają prace związane z wykonaniem elementów zadaszenia oraz piaskowanie obiektu. Praktycznie w całości zakończono prace przy przebudowie kanalizacji deszczowej, ułożono także kable do oświetlenia i planowanej sygnalizacji świetlnej. Słupy i maszty będą montowane w końcowej fazie (tj. maj – czerwiec 2015 r.). W 90% zakończono również przebudowę gazociągu na ulicy Pleszewskiej, toczą się tam obecnie prace nad przebudową wodociągu. Wykonywana jest także kanalizacja ściekowa na tej ulicy.

Posnania będzie obiektem wybudowanym i zarządzanym ekologicznie – energooszczędne materiały, system zarządzania odpadami czy redukcja emisji zanieczyszczeń to najważniejsze z elementów wdrożonych już na etapie budowy. Przykładowo drewno użyte do stawiania szalunków musi być użyte na budowie co najmniej dwukrotnie. Oznacza to nie tylko wymierne oszczędności, ale przede wszystkim wskazuje na dbałość o środowisko naturalne. Budowa jest prowadzona zgodnie z certyfikatem BREEAM – z oceną „bardzo dobry”.

PROJEKT W LICZBACH:

– Niemal 300 000 000 euro (ponad 1,2 mld PLN) – całkowita wartość inwestycji

– 995 000 mieszkańców – zasięg wg badania rynku przeprowadzonego przez DTZ

– 100 000 m2 GLA – powierzchnia najmu

– 260 000 m2 GLA – powierzchnia całkowita objęta WiFi z możliwością geolokalizacji danej marki lub

samochodu na parkingu

– 6 000 – łączna liczba miejsc pracy – 3000 w fazie budowy, 3000 po otwarciu

– 9 hektarów- teren inwestycyjny

– 60 hektarów – teren uzbrojony pod przyszłe inwestycje mieszkaniowe

– 80 mln zł – łączna wartość inwestycji w infrastrukturę drogową wokół obiektu – co równe jest

kwocie przeznaczonej na modernizację dróg lokalnych w całym województwie w 2015 r.

– 6 km – łączna długość wybudowanych ścieżek rowerowych

– 9 mln zł – szacowane wpływy z podatków w trakcie budowy i 15 mln zł po otwarciu,

– 3 300 – liczba miejsc parkingowych

– 300 – liczba lokali najemców

– 19 – centrum w portfolio APSYS Polska

– 2 połowa 2016 roku – termin planowanego otwarcia

 Źródło: pl.apsysgroup.com