AKTUALNOŚCI

Największy popyt na magazyny w Polsce centralnej i na Górnym Śląsku

W pierwszym półroczu tego roku podpisano umowy najmu na 1,17 mln mkw. powierzchni magazynowo – przemysłowych. Największe zainteresowanie najemców w I półroczu zaobserwowano w Polsce Centralnej, Górnym Śląsku, Poznaniu i Okolicach Warszawy.

Źródło:  JLL | magazyny.pl

Źródło: JLL | magazyny.pl

Jak informuje Tomasz Mika, dyrektor Działu Powierzchni Magazynowo – Przemysłowych z JLL w Polsce, w pierwszym półroczu tego roku podpisano umowy najmu na 1,17 mln mkw. powierzchni magazynowo – przemysłowych, z czego aż 781 tys. mkw. stanowiły nowe kontrakty.

– Największe zainteresowanie najemców w pierwszym półroczu zaobserwowano w Polsce centralnej (20 proc. nowego popytu), na Górnym Śląsku (15 proc.), Poznaniu (14 proc.) i okolicach Warszawy (13 proc.) – wymienia Tomasz Mika.

Źródło: JLL | magazyny.pl

Najemcy przyglądają się nowym lokalizacjom

– W coraz większym stopniu widoczna staje się geograficzna dywersyfikacja popytu. Podczas gdy jeszcze kilka lat temu, udział pięciu największych regionów magazynowych w popycie netto wahał się w przedziale od 80 do 90 proc., to w pierwszej połowie tego roku odpowiadały one za 74 proc. krajowego zapotrzebowania – pokazuje raport JLL.

– Na znaczeniu zyskują lokalizacje uznawane dotychczas za peryferyjne czyli Kraków czy Szczecin, oraz te, w których dopiero niedawno powstały pierwsze komercyjne powierzchnie magazynowe, np. Lublin czy Rzeszów – wyjaśnia Jan Jakub Zombirt, Dyrektor w Dziale Badań Rynku i Doradztwa, JLL.

Coraz mniej pustostanów

Według danych JLL współczynnik powierzchni niewynajętej w pierwszym półroczu tego roku był najniższy od 2007 r. i wyniósł 7,4 proc. W całym kraju do dyspozycji najemców jest dziś 686 tys. mkw. powierzchni. Najwyższym udziałem pustostanów charakteryzują się rynki dojrzałe, na przykład Warszawa Miasto 13,7 proc.

Źródło: JLL | magazyny.pl

Źródło: JLL | magazyny.pl

Najmniej wolnej powierzchni jest w Poznaniu (1,5 proc.) i Wrocławiu (4,5 proc.). -Przy obecnych uwarunkowaniach rynkowych nie spodziewamy się, aby w najbliższych kwartałach udział powierzchni niewynajętej wrócił do dwucyfrowej wartości. Mimo, że rośnie liczba projektów spekulacyjnych, których udział w budowanym obecnie wolumenie wynosi 23 proc. i sięga 154 000 mkw., jednak utrzymujący się silny popyt powinien doprowadzić do szybkiej absorpcji tej powierzchni – dodaje Tomasz Mika.

Jakie czynsze w regionach?

Najwyższe stawki są domeną tzw. rynków wewnątrzmiejskich i obiektów typu SBU (Small Business Units) – łączących reprezentacyjną funkcję biurową z niewielką przestrzenią magazynową lub produkcyjną – podają analitycy JLL. – Czynsze efektywne w tych lokalizacjach osiągają poziom 4,8 euro za mkw. miesięcznie w Warszawie, 3,8 euro we Wrocławiu i ok. 3,7 euro w Łodzi.

Niższe czynsze są w obiektach typu Big Box – dużych projektach, zlokalizowanych najczęściej poza miastem. Stawki efektywne dla takich magazynów w Poznaniu wynoszą od 2,15 do 3,0 euro za mkw. miesięcznie, 2,1 – 2,8 euro w okolicach Warszawy czy 2,1 – 3,1 euro na Górnym Śląsku.

Źródło: JLL | magazyny.pl

 Źródło: JLL | magazyny.pl