Jest absolwentką wydziału Ekonomii Szkoły Głównej handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych w obszarze obrotu nieruchomościami na Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada licencję zawodową z pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.Anna Dużyńska zarządza zespołem odpowiedzialnym za komercjalizację powierzchni biurowej w inwestycjach Capital Park takich jak: Eurocentrum Office Complex, Royal Wilanów, Piano House w Gdańsku oraz projekcie rewitalizacji dawnej fabryki Norblina. Zespół ten tylko na przestrzeni ostatnich kilku tygodni podpisał umowy najmu na blisko dziewięć tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej.Źródło: www.capitalpark.pl