AKTUALNOŚCI

Oficjalne otwarcie obwodnicy Czarnkowa

W piątek 16 października, długo wyczekiwana obwodnica Czarnkowa została oficjalnie otwarta. Inwestycję o wartości ok. 40,6 mln zł netto zrealizowała firma Skanska. Inwestorem był Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Będzie bezpieczniej.

Kontrakt objął dokończenie budowy obwodnicy Czarnkowa po dwóch poprzednich wykonawcach i 5 latach robót. – W ramach inwestycji wykonaliśmy 6,5 km trasy głównej, 7,8 km dróg poprzecznych i dojazdowych, 4 obiekty mostowe, wybudowaliśmy oświetlenie drogi i przebudowaliśmy uzbrojenie (kolizje telekomunikacyjne i energetyczne w tym linia napowietrzna 110 kV ); powstały także parkingi, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe o powierzchni niemal 1,5 ha – mówi Jan Jakubowski, Kierownik Budowy, Skanska. – Prace rozpoczęliśmy w lutym br. , po 5 miesiącach oddaliśmy do ruchu połowę obwodnicy, a po 8 – całą trasę.  Było to możliwe dzięki mobilizacji odpowiedniej ilości zasobów realizacyjnych, precyzyjnemu planowaniu prac i dostaw, monitorowaniu harmonogramu, współpracy ze sprawdzonymi i rzetelnymi podwykonawcami, również lokalnymi.

System modelowanie 3D
– Bardzo pomocna w procesie realizacyjnym jest stosowana przez nas technologia projektowania i realizacji BIM (system modelowania 3D), czyli planowanie budowy w trójwymiarze. Dzięki temu roboty prowadziliśmy z dużą dokładnością. W Skanska przy realizacji budynków, dróg, mostów itp. wykorzystujemy BIM już od pierwszego etapu planowania poprzez realizację aż do użytkowania. System pomaga w lepszej komunikacji pomiędzy uczestnikami projektu zwiększając efektywność, ulepszając harmonogramowanie, kontrolę kosztów i ocenę ryzyka oraz podnosząc jakość – dodaje Jan Jakubowski.

Przy budowie obwodnicy dla wzmocnienia podłoża gruntowego zastosowane zostały materace z keramzytu, a w nawierzchnię dróg wbudowano ponad 70 tys. ton kruszywa łamanego i 63 tys. ton masy bitumicznej.

W maksymalnym natężeniu robót prac na budowie pracowało ok.150 pracowników, a zaangażowanych było ok. 70 jednostek sprzętowych jednocześnie, tj.: rozkładarki masy bitumicznej, walce, równiarki, koparki, ładowarki, dźwigi, betonowozy, środki transportu.

Źródło: www.skanska.pl