AKTUALNOŚCI

P.R.E.S.C.O. GROUP: Inwestycje w portfele o wartości 292 mln zł

P.R.E.S.C.O. GROUP, jeden z wiodących podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami detalicznymi w Polsce, nabył w 2014 r. portfele wierzytelności o wartości nominalnej 292 mln zł. To oznacza ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z 2013 r. Nowe pakiety zostały kupione zarówno w Polsce, jak i w Rosji.

W Polsce nominał pakietu wierzytelności zamknął się kwotą ponad 137 mln zł (wobec blisko 55 mln zł w 2013 r.). Z kolei w Rosji P.R.E.S.C.O. wygrało w przetargach portfele, które po przeliczeniu na złotówki opiewały na sumę ponad 154 mln zł (wobec 77 mln zł w 2013 r.). Zdecydowana większość długów kupionych w ubiegłym roku pochodziła od instytucji finansowych, głównie banków. Cały portfel nabyty w 2014 r. składa się z wierzytelności konsumenckich, które będą odzyskiwane na rzecz spółki, ponieważ P.R.E.S.C.O. GROUP nie prowadzi windykacji na zlecenie.

– Ubiegłoroczne zakupy nowych pakietów zamknęły się dużo wyższą kwotą niż rok wcześniej. Większa część portfela nabytego w 2014 r. przypada na rynek rosyjski, gdzie ceny za pakiety wierzytelności pozostają na znacząco niższym poziomie niż w Polsce, co z kolei pozwala oczekiwać bardziej atrakcyjnych stóp zwrotu z windykacji. W odniesieniu do portfeli nabytych w Polsce widzimy już pierwsze sygnały poprawy efektywności operacyjnej na skutek wdrożenia ugodowej strategii windykacji. Umożliwi ona odnotowywanie wyższych odzysków niż w dotychczasowym modelu operacyjnym, lecz będą one bardziej rozłożone w czasie. Wraz z dalszą poprawą skuteczności działań operacyjnych będzie także rosła nasza skłonność do większych zakupów  w 2015 r. –  mówi Wojciech Andrzejewski, wiceprezes zarządu P.R.E.S.C.O. GROUP.

Powyższe dane dotyczące inwestycji w portfele wierzytelności P.R.E.S.C.O. za 2014 r. zostały przygotowane na podstawie danych za III kwartał 2014 r. oraz wstępnych danych za IV kw. 2014 r.

źródło: presco.pl