AKTUALNOŚCI

Panattoni Europe planuje więcej inwestycji typu brownfield

Panattoni Europe, lider rynku powierzchni przemysłowych, intensyfikuje działania dedykowane inwestycjom typu brownfield. Deweloper utworzył w strukturach europejskich nowe stanowisko w zakresie badań środowiskowych – Environmental Director na Europę, które objął Piotr Kociołek. Będzie on odpowiedzialny za realizację strategii dewelopera rewitalizacji zanieczyszczonych terenów poprzemysłowych.

Piotr Kociołek, Panattoni Europe

Piotr Kociołek, Panattoni Europe

Panattoni Europe podnosi poprzeczkę i rozwija swoje struktury europejskie w dziedzinie badań środowiskowych. Efektem tego będzie zintensyfikowana polityka dewelopera w zakresie realizacji, które powstają na obszarach poprzemysłowych lub przemysłowych, tzw. inwestycji typu brownfield. Celem działania jest przywrócenie do stanu zdatnego dla kolejnych użytkowników wcześniej porzuconych lub zanieczyszczanych terenów wykorzystywanych przez przemysł i gospodarkę. Proces konwersji tego typu obszarów i często związanych z nim remediacji jest skomplikowany zarówno od strony technicznej, jak i prawnej. Dlatego do zespołu Panattoni Europe dołączył Piotr Kociołek, który objął stanowisko Environmental Director na Europę.

Piotr Kociołek jest absolwentem Wydziału Chemii na Uniwersytecie Turyńskim (Włochy) i od początku swojej trzydziestoletniej kariery jest związany z branżą inżynierii środowiska. Przeprowadzał audyty środowiskowe, zwłaszcza te związane z zanieczyszczeniami gruntu i wody gruntowej, obecnością substancji i materiałów niebezpiecznych w budynkach i ich instalacjach. Ponadto jest członkiem Włoskiego Stowarzyszenia Zawodowych Chemików oraz Instytutu Zarządzania i Oceny Środowiska (The Institute of Environmental Management and Assessment – IEMA) – światowej organizacji powołanej w celu promowania najlepszych praktycznych standardów w zarządzaniu, audytowaniu i ocenie środowiska. W Panattoni Europe Piotr Kociołek będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad obszarami typu brownfield, jak również ewentualnymi ryzykami skażenia materiałami niebezpiecznymi dla środowiska: począwszy od kierowania zewnętrznymi konsultantami przeprowadzającymi oceny i badania, poprzez współpracę z placówkami operacyjnymi w Europie, po wdrożenie naprawczych strategii środowiskowych. Obszar jego działań to Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy, a także Rumunia.

„Decyzja o zintensyfikowanej polityce Panattoni Europe w zakresie inwestycji typu brownfield nie jest przypadkowa” – komentuje Robert Dobrzycki, Chief Executive Officer Europe i dodaje: „Jako deweloper powierzchni przemysłowych, w tym obiektów produkcyjnych o charakterze BTS, możemy pochwalić się tego typu realizacjami przeprowadzonymi z sukcesem”. Pierwszą jest obiekt BTS dla koncernu Lear Corporation o powierzchni 30 492 m kw., który powstał w wyniku przebudowy istniejącego i niszczejącego obiektu zlokalizowanego w Legnicy, na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W ramach tej realizacji zaadaptowano obiekt i infrastrukturę na potrzeby nowego najemcy i w efekcie powstało nowoczesne centrum magazynowo-produkcyjne, zatrudniające 800 pracowników. Inwestycję wyróżnia szereg rozwiązań dedykowanych wyspecjalizowanemu procesowi produkcyjnemu firmy Lear, w tym rampa do rozładunku bocznego, własna lakiernia, stacje transformatowe oraz hala pras. Drugą jest fabryka firmy K-Flex Polska – do istniejącego obiektu liczącego 8 000 m kw. dobudowano nowoczesny magazyn o powierzchni również 8 000 m kw. Jednocześnie zmodernizowaniu uległa cała elewacja budynku, a także przebudowano układ komunikacyjny wokół inwestycji.

Źródło: Panattoni Europe