AKTUALNOŚCI

Plany zagospodarowania dworca Sosnowiec – Maczki

Plany zagospodarowania dworca Sosnowiec – Maczki – współpraca PKP S.A. z Politechniką Śląską i Urzędem Miasta wkracza w kolejny etap

Już wkrótce zapadną finalne ustalenia dotyczące planów wobec budynku dawnego dworca kolejowego Sosnowiec – Maczki. PKP S.A. i władze Politechniki Śląskiej pracują nad uszczegółowieniem zasad współpracy, w ramach której planowana jest rewitalizacja obiektu i zagospodarowanie budynku na potrzeby Centrum Naukowo – Dydaktycznego Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej.
W rozmowach uczestniczy Prezydent Miasta Sosnowca. Aktywnie wspiera on plany inwestycyjne, które pozwolą także na rewitalizację całej dzielnicy. Podczas rozmów ustalono, że zaangażowanie Miasta w ten szeroko zakrojony projekt ma objąć między innymi prace związane z przebudową sieci wodno – kanalizacyjnej, wykonaniem nowego układu drogowego i uzbrojeniem terenów inwestycyjnych należących do PKP. Rozważa się także utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej. Ostateczne decyzje dotyczące szczegółów planowanej inwestycji powinny zapaść pod koniec miesiąca. PKP S.A. dokłada wszelkich starań, aby wypracowane zostały optymalne rozwiązania, zarówno z punktu widzenia mieszkańców Sosnowca, Politechniki Śląskiej, jak i Spółki.

Zabytkowy budynek dworca Sosnowiec – Maczki pochodzi z 1848 roku. Obecnie jest wyłączony z użytkowania. W 2014 roku w PKP S.A. powstała koncepcja rewitalizacji budynku, dzięki której mogłaby tam zacząć działać placówka naukowa – Centrum Naukowo – Dydaktyczne Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej.

źródło: pkpsa.pl