AKTUALNOŚCI

Polnord wykupi przed terminem obligacje o wartości 7,1 mln zł

Zarząd Polnord uchwalił wcześniejszy wykup obligacji serii NS2 o wartości nominalnej 7.111.400 zł. Jego celem jest umożliwienie Spółce uruchomienia czwartego etapu inwestycji Brzozowy Zakątek.

Obecnie na działce ustanowiona jest hipoteka będąca elementem zabezpieczenia obligacji. Jej wykreślenie umożliwi rozpoczęcie projektu, które planowane jest jeszcze w bieżącym roku.

 – Wcześniejszy wykup części obligacji świadczy o dobrej kondycji finansowej Spółki i wpisuje się w realizację strategii Grupy Kapitałowej zarówno poprzez optymalizację zadłużenia, jak i umożliwienie realizacji kolejnego z zapowiedzianych projektów mieszkaniowych – mówi Dariusz Krawczyk, Prezes Zarządu Polnord SA. – Ostatni kwartał 2016 roku jest dla Grupy czasem wzmożonej pracy nad przygotowaniem kolejnych realizacji. Inauguracja Brzozowego Zakątka IV jest jednym z ostatnich punktów tegorocznego strategicznego planu, jakie zostały jeszcze przed nami – dodaje.

Dzień przedterminowego wykupu ustalono na 13 listopada br. Obligatariusze za każdą obligację otrzymają kwotę równą jej wartości nominalnej, odsetki w kwocie 1,46 zł brutto oraz premię w wysokości 0,50 zł brutto.

Obligacje serii NS2 o łącznej wartości nominalnej 34 mln zł zostały przydzielone 13 lutego 2015 r. Zgodnie z warunkami emisji termin ich wykupu przypada na 13 lutego 2018 r.

Źródło: Polnord SA