AKTUALNOŚCI

Savills na śniadaniu „Biznes dla klimatu”

22 czerwca w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie odbędzie się prestiżowe śniadanie biznesowe „Biznes dla klimatu”, poświęcone tematyce postanowień szczytu klimatycznego COP21 w Paryżu i jego wpływu na świat biznesu. Wydarzenie organizowane jest w ramach European Sustainable Energy Week.  Podczas spotkania, Savills będzie reprezentowała Milena Sikora, associate w Dziale Zarządzania Projektami Savills i międzynarodowy asesor BREEAM i BREEAM In-Use.

Milena Sikora, źródło: savills.pl

Milena Sikora, źródło: savills.pl

Spotkaniu będzie towarzyszyła pierwsza w kraju prezentacja danych zużycia energii przez polskie budynki certyfikowane oraz nie certyfikowane. Zostały one zebrane oraz przeanalizowane przez kluczowe firmy na rynku nieruchomości komercyjnych w ramach projektu „Koszty Operacyjne Budynków Biurowych”. Savills wchodzi w skład grupy roboczej razem z pozostałymi największymi podmiotami komercyjnymi na rynku nieruchomości w Polsce.

Projekt koordynuje SPIE Polska. Analizę danych wspiera Narodowa Agencja Poszanowania Energii. Prace grupy wpisane są w działania międzynarodowej Platformy EEB, a owocem jej pracy będzie raport.

European Sustainable Energy Week to cykl wydarzeń organizowanych przez Agencję Wykonawczą ds. sektor małych i średnich przedsiębiorstw (EASME) w ścisłej współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Energii, gromadzących przedstawicieli sektora publicznego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i konsumentów. Celem inicjatywy jest promocja oszczędności energetycznej i dążenia w kierunku wykorzystania odnawialnych źródeł energii: czystych, bezpiecznych i efektywnych.

źródło: savills.pl