AKTUALNOŚCI

Światło w biurze: kluczowe dla efektywności pracowników

Światło w przestrzeni biurowej to krytyczny czynnik warunkujący nie tylko komfort przy wykonywaniu codziennych czynności, ale także wpływa on na komunikację, samopoczucie, zdrowie, bezpieczeństwo pracowników i estetykę samego biura, jak wynika z badania Health, Wellbeing & Productivity in Offices przeprowadzonego przez Green Building Council. W tym samym badaniu stwierdzono, że pracownicy biur, którzy mają niezakłócony dostęp do dziennego światła lepiej wypoczywają poza pracą i są przez to bardziej wydajni. To jeden z ważnych czynników, który firmy powinny brać pod uwagę przy wyborze biura, a deweloperzy przy projektowaniu budynków biurowych jeżeli chcą tworzyć konkurencyjne, spełniające najwyższe normy jakościowe, biurowce.

Autorzy badania Health, Wellbeing & Productivity in Offices podkreślają znaczenie dobrze zaprojektowanych budynków i przytaczają wypowiedzi ekspertów medycznych, z których wynika, że osoby, które mają stale ograniczony dostęp do dziennego światła charakteryzuje gorsza ogólna kondycja fizyczna, co bezpośrednio wpływa na ich wydajność w pracy.

Eksperci podkreślają, że przy projektowaniu biurowca z nastawieniem na maksymalny dostęp światła dziennego należy wziąć pod uwagę szereg środowiskowych czynników takich jak zyski oraz straty energii, czy też różnice w dostępie do światła dziennego w zależności od pór roku. Należy wdrożyć rozwiązania techniczne takie jak np. odpowiednie zaprojektowanie elewacji, czy też rolety, które pomogą zarządzać ilością światła i ciepła, które dociera do wnętrza budynku. W zaawansowanych projektach stosuje się dodatkowo specjalne elementy wspomagające tzw. daylighting zapewniające optymalne rozłożenie natężenia światła naturalnego w pomieszczeniu. Sprawa wydaje się stosunkowo prosta w odniesieniu do budynków nowoprojektowanych. Trudniej o efektywne kosztowo rozwiązania dla istniejących już biurowców. Jednak i tutaj można wdrożyć rozwiązania optymalizacyjne. Jak twierdzi dr inż. Piotr Bartkiewicz z firmy Go4Energy wyspecjalizowanej w badaniach i analizach zużycia energii w budynkach oraz w opracowywaniu optymalnych rozwiązań w tym zakresie: przeprowadzenie analiz natężenia światła naturalnego na powierzchniach wewnętrznych pozwala wybrać optymalne parametry szklenia zapewniające odpowiednie doświetlenie pomieszczeń bez konieczności używania w tym celu energii elektrycznej. To oczywiście tylko jedna z możliwości zmian, by poprawić dostęp światła do wnętrza budynku i efektywność biurowca pod kątem energetycznym. Kolejnym z istotnych kroków jest analiza komfortu termicznego i dobór właściwych technicznych rozwiązań wpływających na jakość budynku i wzrost jego wydajności w odniesieniu do potrzeb użytkowników. Do każdego z budynków należy podchodzić indywidualnie zważywszy chociażby na fakt, że każdy z gmachów różni się lokalizacją. W kontekście opracowywania planów optymalizacyjnych dla budynków określenie rozwiązań, jako „szytych na miarę” nabiera realnego znaczenia. Dogłębna analiza projektów często umożliwia osiągnięcie poprawy w funkcjonowaniu biurowca i w wysokości generowanych przez niego przepływów pieniężnych już po wprowadzeniu niewielkich poprawek takich jak dostosowanie istniejących instalacji do rzeczywistych potrzeb właściciela i najemców – mówi Piotr Bartkiewicz.

Właściciele budynków powinni też zadbać o odpowiednią jakość sztucznego oświetlenia. Rekomendowaną przez ekspertów w raporcie wartością w kontekście poziomu tego oświetlenia jest wartość pomiędzy 300 a 500 lx. Im wyższa wartość (we wspomnianych granicach) tym lepiej. Z drugiej jednak strony należy wziąć pod uwagę fakt, że większa wartość to też wyższe zużycie energii – eksperci podkreślają, że poziom 300 lx jest wartością optymalną dla większości powierzchni. Na oświetlenie zużywane jest średnio 25% wykorzystywanej w biurze energii. Optymalizacja w tym zakresie może więc przynieść znaczące oszczędności dla najemców w trakcie całego okresu wynajmu danej powierzchni.

Kluczem do sukcesu, którym jest poprawa efektywności pracowników i zmniejszenie kosztów zużywanej energii jest więc odpowiednie zaprojektowanie biurowca, odpowiednie zaprojektowanie powierzchni biurowych, a także właściwe użytkowanie powierzchni. Oprócz implementacji energooszczędnych rozwiązań właściciele budynków oraz firmy wynajmujące powierzchnie powinni także zadbać o edukację pracowników z zakresu optymalnego wykorzystania możliwości technicznych, które posiadają dane budynki– podsumowuje Piotr Bartkiewicz z Go4Energy.