AKTUALNOŚCI

Warszawski rynek biurowy w IV kw. 2014

Według najnowszego raportu DTZ – Property Times Office Warsaw – na koniec 2014 roku zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie wyniosły blisko 4,4 miliona m kw. Po rekordowym 2013 roku, kiedy na rynek trafiły budynki biurowe o łącznej powierzchni blisko 300 000 m kw., podaż w 2014 znalazła się na nieco niższym poziomie (275 000 m kw.). Aktywność deweloperska pozostaje silna, co przełoży się na dalsze wysokie wartości rocznej podaży w kolejnych 2-3 latach.

Popyt na biura w Warszawie już od czterech lat znajduje się na stabilnym, wysokim poziomie, co jest odzwierciedlone znaczącymi wielkościami wynajętej powierzchni. W 2014 roku całkowity wolumen transakcji najmu wyniósł ok. 612 000 m kw., co stanowi nieznaczny spadek (3%) w porównaniu do roku ubiegłego. Podobnie jak w ciągu ostatnich czterech lat, najemcy nadal często decydowali się na pozostanie w dotychczasowych lokalizacjach. W konsekwencji, renegocjacje i przedłużenia umów najmu stanowiły znaczną część całkowitego wolumenu transakcji (31%). Umowy zawierane przed oddaniem budynku do użytkowania straciły na popularności ze względu na dużą dostępność powierzchni w istniejących budynkach.

Pod koniec 2014 roku stopa pustostanów na rynku warszawskim wyniosła 13,3%, co oznacza wzrost o 1,6 pkt. proc. w porównaniu do roku ubiegłego. Podczas, gdy w lokalizacjach poza centrum, współczynnik powierzchni niewynajętej pozostał na relatywnie niezmienionym poziomie (ok.12,4%), w centrum wzrósł z 10,6% do 15,2%.

W rezultacie rosnącej dostępności powierzchni, stawki czynszów spadły nieznacznie (średnio o 0,5-1 euro za m kw. za miesiąc) w porównaniu do wartości rejestrowanych w 2013 roku. Obecnie czynsze wywoławcze wynoszą 22-25 euro za m kw.  dla najlepszych powierzchni w centrum i 14-15,5 euro za m kw. w budynkach zlokalizowanych w innych strefach.

Silna aktywność notowana w ciągu ostatnich lat na rynku najmu wynika w mniejszym stopniu z powiększania zajmowanej powierzchni, a w większym – z relokacji związanych z optymalizacją oraz wykorzystaniem przez najemców korzystnych warunków rynkowych i silnej pozycji negocjacyjnej. Jest to odzwierciedlone spadkiem absorpcji netto przy jednoczesnym wzroście całkowitego wolumenu transakcji. W ciągu trzech ostatnich lat średnioroczne wartości absorpcji znajdowały się na poziomie ok. 165 000 m kw., podczas gdy w okresie 2006-2008 – przekraczały 250 000 m kw.

źródło: http://media.pl.dtz.com/

[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d2443.7153591977362!2d21.001905999999998!3d52.230388999999995!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x471ecc8da58f0dd5%3A0x93229f06ed00df0!2sDTZ+Polska+Sp.+z+o.o.!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1422395191646&w=600&h=450]