AKTUALNOŚCI

Wstrzymanie procesu negocjacyjnego dla inwestycji Wrocław Świebodzki

PKP S.A. zdecydowała o wstrzymaniu dotychczasowego postępowania na wybór inwestora dla realizacji komercyjnego zagospodarowania dworca kolejowego Wrocław Świebodzki wraz z terenem przyległym. Wznowienie procesu planowane jest na II kwartał 2016 r.

Decyzja o zawieszeniu postępowania wynika m.in. z konieczności przygotowania studium wykonalności oraz ustalenia czy możliwe jest przywrócenie ruchu kolejowego do stacji Wrocław Świebodzki. Ewentualne wznowienie ruchu pasażerskiego wpłynie zarówno na wartość gruntu, jak i na sposób zagospodarowania i kształtowanie się funkcji na przedmiotowym terenie.

Teren przy Dworcu Świebodzkim ma bardzo duży potencjał. Chcemy go wykorzystać w jak największym stopniu – mówi Maciej K. Król, prezes Xcity Investment, spółki deweloperskiej prowadzącej w imieniu PKP S.A. projekt Wrocław Świebodzki – Ewentualne przywrócenie ruchu kolejowego może mieć znaczący wpływ na realizację inwestycji, stąd decyzja o wstrzymaniu postępowania – dodaje.

Wstrzymanie procesu nie oznacza zakończenia prac nad projektem. Nieruchomość będzie przygotowywana do inwestycji, aby jej rozpoczęcie nie zostało opóźnione względem zakładanego obecnie harmonogramu.

Wznowienie postępowania planowane jest na II kwartał 2016 r., po przygotowaniu studium wykonalności. Xcity Investment zakłada wznowienie procesu z udziałem dotychczasowych, jak również nowych inwestorów.

źródło: pkpsa.pl