Jak podaje serwis krn.pl z badań zleconych przez ING Bank Śląski wynika, że Polska to jeden z krajów w którym ceny nieruchomości wykazują dużą tendencję wzrostową. Badanie zostało przeprowadzone wśród 15 krajów. Odnośnie badania warto jeszcze zauważyć, że Polacy są najbardziej pozytywnie nastawieni do sytuacji mieszkaniowej w kraju – aż 41% respondentów stwierdziło, że sytuacja mieszkaniowa w kraju zmierza w dobrym kierunku.

Warto zauważyć, że coraz większa liczba Polaków jest zainteresowana zakupem nieruchomości z powodu obawy o wzrastające ceny mieszkań i domów. Mieszkania i domy są kupowane w pośpiechu, z obawy o to, że ceny będą coraz wyższe. Jak podaje serwis krn.pl w roku 2019 nastąpił znaczny wzrost cen nieruchomości, z 6 do 11%. Należy jeszcze zauważyć, że na rok 2020 nie ma przesłanek za tym, że ceny mieszkań mogą spaść. Zakłada się więc, że ceny będą wciąż rosnąć. Z badań ING wynika, że aż 79% Polaków sądzi o tym, że ceny mieszkań będą wyższe w ciągu najbliższego roku. Jest to aż o 15 punktów procentowych więcej niż przed rokiem. Jest to więc największy wzrost wśród badanych 15 krajów. Warto też zauważyć, że w pytaniu dotyczącym tego jak bardzo zmienią się ceny nieruchomości to aż 32% respondentów powiedziało, że ceny bardzo wzrosną, 48% że wzrosną, natomiast zaledwie 18%, że się nie zmienią. Znikomy procent osób powiedział, że ceny nieruchomości spadną w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Jeśli oprzemy się na badaniach ING to wynika z nich, że z roku na rok dla coraz mniejszego procenta osób kredyt i czynsz za mieszkanie stanowi duże obciążenie. Jest to więc wyraźnie optymistyczny fakt wynikający z badań. W roku 2018 24% respondentów odpowiedziało, że jest im łatwo lub bardzo łatwo płacić comiesięcznie za wynajem, ale już w roku 2019 odsetek ten wyniósł 32%. Natomiast w pytaniu dotyczącym tego jak łatwo lub trudno spłaca się ratę kredytu hipotecznego za rok 2019 38% respondentów powiedziało, że jest to łatwe lub bardzo łatwe. Jest to wzrost o 5% w porównaniu do roku 2018. Widać więc wyraźnie, że dla Polaków koszty związane z wynajmem lub spłatą zobowiązań za kupno mieszkania nie stanowią dużego problemu dla budżetu domowego.