Podatek od nieruchomości to zwykle najpopularniejszy przychód każdej gminy. Podatek ten należy uiścić w czterech ratach, do 15 marca, do 15 maja, do 15 września oraz 15 listopada. Warto jednakże pamiętać, że w przypadku jeśli kwota rocznego podatku jest niższa niż 100 złotych wtedy należy uregulować płatność jednorazowo. Płatność należy uiszczać gotówką lub przelewem na konto bankowe. Oczywiście w przypadku jeśli daną nieruchomość sprzedamy i w ciągu 14 dni zgłosimy do gminy fakt sprzedaży wtedy podatek zostanie rozliczony jedynie za czas w którym byliśmy właścicielem danej nieruchomości.

Wysokość podatku od nieruchomości jest kształtowana przez decyzje w gminie. Nie możne być to jednak cena wyższa niż ta ogłoszona przez Ministra Finansów. Jak podaje serwis msp.money.pl gminy nie muszą ustalać maksymalnych stawek, ale mimo to zwykle to robią. Oto jak przedstawiają się te stawki:
- stawka za grunty nie może przekraczać 0,48 zł za m2;
- stawka za grunty na których znajdują się budynki mieszkalne nie może przekraczać 0,77 zł za m2. Cena ta obowiązuje również w przypadku miejsca parkingowego;
- stawka za lokal, który jest przeznaczony na garaż nie może przekroczyć 7,77 zł za m2.

Podatek od nieruchomości nie zapłacimy za budynki służące działalności związanej z leśnictwem lub rybołówstwem oraz grunty, które są objęte ochroną krajobrazową lub ścisłą. Podatkiem od nieruchomości nie są też objęte użytki rolne oraz lasy. Wyjątkiem jest sytuacja w której las służy działalności gospodarczej. Warto też wiedzieć, że podatku za nieruchomości nie zapłacimy od pasów drogowych zlokalizowanych na gruntach, nawet jeśli są one w trakcie budowy. Nie dotyczy to sytuacji jeśli takie pasy drogowe są używane do działalności gospodarczej.

Właściciele nieruchomości oraz użytkownicy wieczyści gruntu to osoby fizyczne i prawne, które są zobowiązane do płacenia podatków za należące do nich nieruchomości. Jeśli właścicielem lub użytkownikiem wieczystym gruntu jest uczelnia lub szkoła są one zwolnione z tego podatku.