Mieszkańcy Wielgowa doczekają się rewitalizacji kasztanowej alei przy zbiegu ulic Drewnianej i Bałtyckiej, gdzie powstanie przyjazna przestrzeni odpoczynku i rekreacji.

Po analizie możliwości realizacyjnych projektu, który jako jedyny nie wszedł na listę zwycięzców SBO 2020 ze względu na ilość nieważnych głosów została podjęta decyzja o realizacji tego projektu w ramach zadań bieżących miasta.
- Tak jak zapowiadaliśmy przeanalizowaliśmy projekt i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy oddali na niego swój głos zdecydowaliśmy o realizacji tego projektu – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta. – Poparcie jakie zdobył oraz fakt, że jest to projekt, o którym od kilku lat toczone były rozmowy zdecydowały o naszej decyzji w tej sprawie.
Realizatorem zadania będzie Zakład Usług Komunalnych. Całkowity koszt projektu to 210 tysięcy złotych.
- Jesteśmy już po pierwszym spotkaniu z pomysłodawcą, z którym ustaliliśmy wstępny harmonogram działań - dodaje Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego urzędu miasta.

Centrum Informacji Miasta
Urząd Miasta Szczecin

BPM-IV.0530.7.2020.SC