Ruszył nabór wniosków do kolejnej edycji programu oferującego zwrot części kosztów wymiany pieców na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Zainteresowanym przypominamy, że będą one rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.


Miejski program MEWA realizowany jest w Szczecinie od połowy 2018 r.  Zakłada on dofinansowanie  likwidacji  systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym. Aby z niego skorzystać należy pozbyć się starego pieca i wymienić go na ogrzewanie gazowe, elektryczne, piec na pellet, odnawialne źródło energii, albo podłączyć nieruchomość do miejskiej sieci ciepłowniczej.

W ramach MEWY mieszkańcy mogą odzyskać do 55% poniesionych kosztów kwalifikowanych. W tym roku nowością jest  górny limit kwoty dofinansowania, na poziomie  10 tys. zł. Tyle właśnie wynosiła średnia wysokość dotacji przyznawanych w latach ubiegłych. Dzięki wprowadzeniu maksymalnej kwoty dotacji, będzie ona dostępna dla większej liczby odbiorców, co zwiększy efekt ekologiczny, jakim jest poprawa jakości powietrza w mieście i ograniczenie szkodliwych substancji.

Beneficjentami programu mogą być: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych, będącym gminną osobą prawną, przedsiębiorcy lub osoby prawne, będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych, położonych w granicach administracyjnych Szczecina. Dofinansowanie obejmuje inwestycje zrealizowane po 1 stycznia 2015 r.

Wnioski o dofinansowanie z MEWY należy składać w terminie od dnia 22 stycznia 2020 r. do dnia  30 kwietnia 2020 r. w Urzędzie Miasta Szczecin, Biuro Obsługi Interesantów (sala 62), pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub w Filii na Prawobrzeżu - ul. Rydla 39/40, 70-001 Szczecin lub przesłać pocztą do Urzędu Miasta Szczecin. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.

Druki wniosków dostępne są w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin (http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131133.asp), a także na stronie: www.szczecin.eu/zielonemiasto/mewa

Od początku funkcjonowania programu MEWA, na dopłaty do wymiany pieców Miasto przeznaczyło już 2,5 mln zł. Na ten rok zaplanowany jest kolejny milion.

Centrum Informacji Miasta
Urząd Miasta Szczecin

BPM-IV.0530.12.2020.PŁ